Політика щодо захисту персональних даних

1. Загальні положення
1.1. Використовуючи інтернет-сайт free-on.pp.ua (далі - Cайт) клієнтам Сайту (далі - Користувач) необхідно в обов'язковому порядку ознайомитися з Політикою конфіденційності, яка встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувача. Персональні дані Користувача під час використання Сайту, власник Cайту отримує від самого Користувача.
1.2. Користувач, в свою чергу, повністю погоджується з умовами Політики конфіденційності, вносячи при цьому свої персональні дані і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту free-on.pp.ua і / або використовуючи будь-яку частину Сайту та / або, шляхом висловлення згоди на обробку персональних даних при заповненні форм. У разі незгоди з будь-яким з пунктів Політики конфіденційності Користувач не має права використовувати Сайт. Також Користувачеві заборонено використовувати Сайт, якщо він не досяг встановленого законом віку.
1.3. Користувач надає Сайту право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача на умовах Політики конфіденційності в разі:
 • внесення персональних даних та / або надання цих даних Сайту іншим шляхом;
 • здійснюючи будь-які дії на Сайті та / або використовуючи будь-яку частину Сайту.

1.4. Користувач в будь-який момент часу може змінити / видалити свої персональні дані звернувшись з такою вимогою до адміністрації Сайту за номером телефону, вказаному на Сайті.
1.5. Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення на вимогу Користувача.
1.6. Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли під час використання Сайту він при передачі своїх Персональних даних погодився з умовами Політики конфіденційності, і діє до тих пір, поки на Сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, персональні дані.
1.7. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-який недійсне становище або стан, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

2. Дані, які можуть бути запитані Сайтом
Сайт запитує особисту інформацію Користувача, а саме:
Контактні телефони;
 • Фізичний адресу користувача;
Також Сайт може збирати інформацію іншого характеру:
 • файли Cookies;
 • IP-адреса користувача;
 • інформацію про помилки роботи Сайту;
 • поведінку користувача на Порталі.
 • дані про використовувані Користувачем пристрої;
Вся надана інформація залишається в первинному вигляді і не змінюється в процесі збору та обробки даних.
3. З якою метою інформація, надана Користувачем може бути використана Сайтом
Інформація про Користувача може використовуватися в цілях забезпечення реалізації цивільно-правових, бухгалтерських, податкових відносин.
Також інформація про Користувача може використовуватися з метою:
 • надання та пропозиції послуг;
 • реалізації бонусних програм;
 • відправки комерційних пропозицій та інформації;
 • поліпшення якості надання послуг;
 • надання сервісів сайту;
 • зв'язку адміністрації Сайту з Користувачем

4. Права Користувача як суб'єкта персональних даних
Звертаємо увагу на те, що права Користувача як суб'єкта персональних даних передбачені п.2 ст. 8 Закону України №2297 від 01.06.2010р. в редакції від 30.09.2015г. «Про захист персональних даних» :
"2. Суб'єкт персональних даних має право:
 • 1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • 3) на доступ до своїх персональних даних;
 • 4) отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • 5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, в зв'язку з навмисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • 8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженої особи або до суду;
 • 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. "

5. Умови надання доступу третім особам до персональних даних Користувача
Користувач, погоджуючись із обробкою персональних даних, надає право Сайту розкривати свої персональні дані третім особам, які надають Сайту послуги, обробляють платежі, здійснюють сервіс побутової техніки Користувача. Сайт має право розкривати тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуги.
Також розкриття персональних даних без згоди Користувача допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
 • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані;
 • в тому випадку, якщо на думку Сайту Користувач порушує Правила користування Сайтом та умови Політики конфіденційності.

6. Безпека персональних даних Користувача
Сайт намагається забезпечити достатній рівень захисту персональних даних Користувача за допомогою новітніх технологій, які впроваджені в роботу Сайту і спрямовані на захист персональних даних.
Всі дані, які збирає Сайт, зберігаються на одному або декількох захищених серверах. Доступ до інформації про користувачів мають тільки ті співробітники Сайту, яким потрібен доступ до персональних даних користувачів для виконання своїх робочих функцій. Всі співробітники, що мають доступ до інформації про користувачів, підписали Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці.
7. Зміни в політиці конфіденційності
У справжню Політику конфіденційності можуть вноситися відповідні зміни. При цьому, права суб'єктів персональних даних, згадані в цій Політиці конфіденційності в редакції на відповідну дату, без їх згоди не можуть бути змінені.
Будь-які зміни в Політику конфіденційності публікуються на Сайті. Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Сайт захищає інформацію про користувачів.
Сайт не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.